Korzystanie z naszej strony internetowej nie powoduje konieczności podawania przez Państwa danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie konieczne, w sytuacji gdy nie ma ustawowych podstaw, to będziemy od Państwa pozyskiwać zgodę niezbędną do przetwarzania danych osobowych. Informujemy ponadto, że jako Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Parkowa” w Lipnie zastosowaliśmy wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.
Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych w naszej jednostce to w każdej chwili możecie się Państwo do nas zwrócić pisemnie, mailowo, telefonicznie. Gwarantujemy że odpowiemy na każde Państwa pytanie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYCHOWANKÓW PEŁNOLETNICH ORAZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH WYCHOWANKÓW NIEPEŁNOLETNICH

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) Administrator Danych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Parkowa” w Lipnie informuje Panią/Pana, że:

  1. Administratorem danych osobowych wychowanków jest Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Parkowa” w Lipnie. ul. Okrzei 4, 87-600 Lipno;
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Artur Spryszyński adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nr tel. kom: 603 392 744;
  3. Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień określonych w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. i postanowień określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. na podstawie Art.6 ust.1 lit. C RODO - spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji archiwalnej;
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych Wychowanków będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Każdy Wychowanek pełnoletni posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania ,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody. W przypadku Wychowanków niepełnoletnich z prawa o którym mowa w niniejszym punkcie skorzystać mogą opiekunowie prawni;
  7. Wychowanek pełnoletni ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku wychowanków niepełnoletnich z prawa o którym mowa w niniejszym punkcie skorzystać mogą opiekunowie prawni;
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.